MUDr. Štefan Horváth - urológ, andrológ

 

Rodák z Vranova, vychovávaný pod silným vplyvom starých rodičov z Oravy odkiaľ pochádzala jeho mamka Anička, na ktorú stále spomína. Tak ako spomína na detstvo –  strávené v silnej kresťanskej viere, pri práci na poli, pri koníkoch a kravičkách. Tam sa začal formovať aj jeho postoj ku spoločenskému dianiu. Nazvime ho bojom alebo rebéliou proti využívaniu a zneužívaniu moci, hodnôt v našej spoločnosti. Svoj predškolský vek vďaka zamestnaniu  otca (vojaka z povolania) síce prežil v Trenčíne, no základnú školu už navštevoval v Košiciach. V tomto meste si zvolil aj svoju cestu životom. Byť lekárom bol cieľ a tak po absolvovaní štúdia na Gymnáziu Šrobárová ukončil svoje vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ako atestovaný urológ mal príležitosť vykonávať množstvo operácii a zároveň rozvíjať tento relatívne mladý medicínsky odbor v celej svojej šírke – v onkológii, endoskopii a v neposlednej miere transplantológii, v ktorej zavádzal odbery obličiek vo Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici. Práve tam sa posilnila jeho vôľa po teamovej a vysoko profesionálnej práci. Vedený bol odborníkmi – známymi košickými autoritami – prof. Jánom Kňazovickým (zakladateľ košickej chirurgickej školy), Doc. Ladislavom Bárdošom (najstarší žiak chirurgickej školy prof. Kňazovického), prof. Mikulášom Takáčom, Doc. Miroslavom Klvaňom, MUDr. Albínom Kipikašom, prof. Vladimírom Drahovským, či primármi MUDr. Jánom Bauerom, MUDr. Júliusom Cígerom, MUDr. Štefanom Žídekom, Doc. Milanom Klimešom, MUDr. Jánom Jakubčiakom. Ako začínajúci lekár bol oslovený boxerským klubom Lokomotíva o lekársku opateru. Vyše štvrť storočia sa tak popri svojej praxi venoval zároveň košickým boxerom, časom aj basketbalistom. Dodnes sa rád počas voľných chvíľ venuje športu.

V rokoch 1992 – 1993 sa ako aktívny manažér, neskôr v rokoch 1994 – 1998 ako riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura zaslúžil o jej pomenovanie menom tohto významného francúzskeho vedca a lekára. V tomto období formovania novodobého košického zdravotníctva (ktorého je spoluzakladateľ), v spolupráci s pánom primátorom Ing. Rudolfom Schusterom, bolo zvládnutých množstvo náročných udalostí – návšteva Svätého Otca Jána Pavla II., Pavarottiho koncert, projekt Záchytky  a Centra pre liečbu drogových závislostí, základy Východoslovenského onkologického ústavu a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v spolupráci s riaditeľom MUDr. Sopkom, umiestnenie zdravotnej poisťovne v budove bývalej psychiatrie. Na toto plodné obdobie rád spomína.

Dnes je úspešným lekárom v oblastiach urológie a andrológie (spoluzakladateľ andrológie na Slovensku), zakladateľom Manažmentu mužského zdravia na Slovensku a rodovej medicíny, zakladateľom Inštitútu zdravia a kvality života v Košiciach, riaditeľom Real Men Slovakia, členom Rady riaditeľov European Mens Health Forum sídliaceho v Bruseli (koordinátor pre Centrálnu a Východnú Európu) ale aj filantropom so srdcom na správnom mieste. Je spoluzakladateľom spoločenských klubových aktivít nie len v Košiciach.  Zároveň je otcom štyroch milovaných dcér; často si vyčítajúci, či práve pracovný a obetavý život prinášajúci mnoho povinností „v službe pre všetkých” nešli na úkor vzťahov v manželskom živote.