Potulky mestom Košice

KOŠIČANIA – S Vami ÁNO, bez Vás NIE

10. Seniorská konferencia

Kvalita života seniora 21.storočia

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2018, začiatok o 9:00 v priestoroch Sobášnej siene Starého mesta v Košiciach, Hviezdoslavova 7.

Program konferencie:

09:00 – Slávnostné otvorenie konferencie
09:30 – Staroba ako osobný a spoločenský jav, pseudo-dôchodcovský problém
10:00 – Kognitívna aktivizácia – jedna z ciest k mentálnemu zdraviu seniorov
10:30 – Umenie a vôľa a jej vplyv na duševné zdravie a vitalitu seniorov
10:50 – Kvalita života seniora v strednom a vyššom veku.
11:10 – P r e s t á v k a (občerstvenie, káva, čaj, minerálka)
11:35 – Zdravie seniorov, dietológia a diabetes
11:55 – Zdravie seniorov – kúpeľníctvo je prevencia, depresie
12:15 – Podporné výrobky komfortu seniora (prezentácia firiem)
13:30 – Diskusia
14:30 – Ukončenie konferencie

Odborný garanti konferencie:

prof. MUDr. Štefan Koval, PhD, MUDr. Štefan Horváth, PhDr. Viktor Jasaň, Mgr. Danka Petrufová, MUDr. Andrej Janco

Prezident konferencie: MUDr. Štefan Horváth

Vitajte!

V tejto sekcii by som sa Vám rád prihováral so skúsenosťami či postrehmi z môjho pracovného ako aj osobného života. Práca s ľuďmi a pre ľudí totiž neraz prináša množstvo nových skúseností ale aj úsmevných príhod. Preto sa sem občas nezabudnite pozrieť.